Egzamin zawodowy FORMUŁA 2019
Harmonogram egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024
 
Zawód Symbol cyfrowy Kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Egzamin

sesja letnia

CZERWIEC

Technik Agrobiznesu

INFORMATOR

331402 ROL.04

ROL.05

Prowadzenie produkcji rolniczej

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Klasa 3

Klasa 4

Technik Architektury Krajobrazu

INFORMATOR

314202 OGR.03

OGR.04

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Klasa 3

 

Klasa 4

Technik Ekonomista

INFORMATOR

331403 EKA.04

EKA.05

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Klasa 3

Klasa 4

Technik Geodeta

INFORMATOR

311104 BUD.18

 BUD.19

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Klasa 3

 

Klasa 4

Technik Informatyk

INFORMATOR

351203 INF.02

 INF.03

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Klasa 3

 

Klasa 4

Technik Weterynarii

INFORMATOR

324002 ROL.11

ROL.12

Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Klasa 3

 

Klasa 4

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

INFORMATOR

343404 HGT.02

 HGT.12

Przygotowanie i wydawanie dań

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Klasa 3

Klasa 4

Informacja o sposobie organizacji egzamonu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Skip to content