Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych  w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatyki, j. obcych, matematyki, przedsiębiorczości.

termin składania wniosku: 26.06 – 15.07.2017

kryteria obowiązkowe :

 • uczeń jest mieszkańcem woj. pomorskiego,
 • będzie uczniem w następnym roku szkolnym,
 • średnia ocen  ze świadectwa – co najmniej 5,0 i 6,0  z 2 wybranych przedmiotów: przyrodniczych, informatyki, j. obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

kryteria dodatkowe:

 • finalista, laureat konkursu , turnieju, olimpiady centralnej / okręgowej.
 • aktualna decyzja w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.
 • orzeczenie o niepełnosprawności

wysokość stypendium – 250 zł miesięcznie

Informacji udziela wicedyrektor szkoły.

 


 

dla uczniów szkół zawodowych

termin składania wniosku: 16.08-15.09.2017

kryteria obowiązkowe:

 • uczeń jest mieszkańcem woj. pomorskiego
 • uczeń kl.  I , II, III
 • średnia ocen co najmniej  4,90  ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych,  zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa.

kryteria dodatkowe:

 • osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach zawodowych, opisanych

w regulaminie § 42 p.3

 • staż
 • aktualna decyzja w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego
 • orzeczenie o niepełnosprawności

wysokość stypendium 250 zł miesięcznie

Informacji udziela wicedyrektor szkoły.


 

  Powiatowy Fundusz Stypendialny

termin składania wniosku: 31.08-14.09.2017 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 5 (I p. PCPR)

kryteria obowiązkowe:

 • uczeń zamieszkujący  stale na terenie powiatu człuchowskiego lub uczęszcza

do szkoły prowadzonej przez Powiat Człuchowski.

 • jest uczniem kl. I, II, III
 • średnia ocen co najmniej 4,7 lub  finalista  olimpiady przedmiotowej / inne szczególne osiągnięcia naukowe.

wniosek :

Informacji udziela pedagog szkolny.

www.stowarzyszenie.czluchow.org.pl

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy Powiatowego Funduszu Stypendialnego.

3.1. Z powiatowego Funduszu Stypendialnego mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci, którzy spełniają następujące warunki:
3.1.1. zamieszkują stale na terenie powiatu człuchowskiego lub zamieszkują poza terenem powiatu lecz uczęszczają do szkół których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski,
3.1.2.o stypendium naukowe ubiegać może się uczeń od klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych) - który osiąga średnią ocen na ostatnim świadectwie szkolnym co najmniej 4,7 lub są finalistami olimpiady przedmiotowej lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe.
3.1.3. w przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących naukę na studiach magisterskich i licencjackich, student I roku może ubiegać się o stypendium pomostowe zgodnie z regulaminem opracowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.
3.1.4. o stypendium za szczególne osiągnięcia w innych dziedzinach ubiegać się może każdy uczeń i student zamieszkujący Powiat Człuchowski lub uczący się w szkole której organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski

wypełniony wniosek składać (do pozyskania wyłącznie on-line) wraz z załącznikami w siedzibie Stowarzyszenia (w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 5 (I piętro)) w terminie od 22 sierpnia do 12 września 2016 r. w każdy poniedziałek lub czwartek w godz.10.00 – 12.30

Pobierz wniosek

Kto może zostać stypendystą 

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 • studenci dziennych studiów magisterskich lub licencjackich(stypendia specjalne)

Kandydaci musza spełniać następujące warunki:

 • zamieszkują stale na terenie powiatu człuchowskiego
 • osiągają średnia ocen:
  • studenci - co najmniej 4,3(tylko specjalne, zawieszono stypendia naukowe )
  • uczniowie - co najmniej 4,6
  • absolwenci (świadectwo maturalne) - co najmniej 4,6
 • mają trudną sytuację materialną
 • maja szczególne osiągnięcia (olimpiady przedmiotowe, zainteresowania, działalność sportowa)
 • mają trudna sytuację rodzinną
 • dla ucznia stypendium specjalne – zachowanie wzr/bdb i osiągnięcia sportowe lub naukowe

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wnioski należy składać na formularzu Powiatowego Funduszu Stypendialnego. Integralną częścią wniosku jest oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o stypendium. Formularze są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia, w sekretariatach szkół średnich, w sekretariatach Urzędów Gmin i Miast oraz poniżej do pobrania ze strony WWW.stowarzyszenie. czluchow.org.plw zakładce „do pobrania”+regulamin

Załączniki do wniosku:

 • zaświadczenie wystawione przez szkołę/uczelnię zaświadczające o wysokości średniej ocen z całego roku szkolnego/akademickiego
 • kserokopia świadectwa maturalnego (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych)
 • kserokopia zaświadczenia o przyjęciu na studia dzienne ( absolwenci)
 • zaświadczenie o zarobkach (netto) z ostatnich 3 miesięcy
 • opinię szkoły, uczelni, innych instytucji lub osób posiadających autorytet społeczny
 • inne dokumenty potwierdzające osiągane dochody w rodzinie
 • ewentualnie inne dokumenty mogące stanowić argument dla Komisji Stypendialnej

Wnioski do pobrania ze strony www

Wniosek+załączniki składać w siedzibie Stowarzyszenia

Ul. Wojska Polskiego 5 

 w dniach   21.08 – 11.09  PN i CZW 10- 12.30

mail: stowarzyszenie @czluchow.org.pl

www.stowarzyszenie. czluchow.org.pl

Kto może zostać stypendystą 

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 • studenci dziennych studiów magisterskich lub licencjackich(stypendia specjalne)

Kandydaci musza spełniać następujące warunki:

 • zamieszkują stale na terenie powiatu człuchowskiego
 • osiągają średnia ocen:
  • studenci - co najmniej 4,3(tylko specjalne, zawieszono stypendia naukowe )
  • uczniowie - co najmniej 4,6
  • absolwenci (świadectwo maturalne) - co najmniej 4,6
 • mają trudną sytuację materialną
 • maja szczególne osiągnięcia (olimpiady przedmiotowe, zainteresowania, działalność sportowa)
 • mają trudna sytuację rodzinną
 • dla ucznia stypendium specjalne – zachowanie wzr/bdb i osiągnięcia sportowe lub naukowe

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wnioski należy składać na formularzu Powiatowego Funduszu Stypendialnego. Integralną częścią wniosku jest oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o stypendium. Formularze są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia, w sekretariatach szkół średnich, w sekretariatach Urzędów Gmin i Miast oraz poniżej do pobrania ze strony WWW.stowarzyszenie. czluchow.org.plw zakładce „do pobrania”+regulamin

Załączniki do wniosku:

 • zaświadczenie wystawione przez szkołę/uczelnię zaświadczające o wysokości średniej ocen z całego roku szkolnego/akademickiego
 • kserokopia świadectwa maturalnego (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych)
 • kserokopia zaświadczenia o przyjęciu na studia dzienne ( absolwenci)
 • zaświadczenie o zarobkach (netto) z ostatnich 3 miesięcy
 • opinię szkoły, uczelni, innych instytucji lub osób posiadających autorytet społeczny
 • inne dokumenty potwierdzające osiągane dochody w rodzinie
 • ewentualnie inne dokumenty mogące stanowić argument dla Komisji Stypendialnej

Wnioski do pobrania ze strony www

Wniosek+załączniki składać w siedzibie Stowarzyszenia

Ul. Wojska Polskiego 5 

 w dniach   21.08 – 11.09  PN i CZW 10- 12.30

mail: stowarzyszenie @czluchow.org.pl

www.stowarzyszenie. czluchow.org.pl