Spis treści

  Mateusz Gemba  absolwent technikum żywienia i gospodarstwa domowego

 

 

 

został LAUREATEM XVII OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI. Etap centralny odbył się w Szczecinie w dniach 14-16.03.2013r. Wzięło w nim udział 65 najlepszych uczniów w tej dziedzinie z całej Polski. 

 Zdobył indeks na jedną z 19 proponowanych renomowanych uczelniwyższych w Polsce. Ponadto jest zwolniony z części teoretycznej egzaminu zawodowego i jest to równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tego egzaminu. Jedną z nagród, jaką otrzymał był tablet multimedialny i książki. Nagrody wraz z gratulacjami wręczał mu między innymi prof. dr. hab. Jan Gawęcki (na zdjęciu).