Jeśli jesteś uczniem VI, VII lub VIII klasy szkoły podstawowej  lub chodzisz do szkoły ponadpodstawowej;

Masz szczególne uzdolnienia z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych;

Jesteś finalistą lub laureatem olimpiad i konkursów kuratoryjnych;

I szukasz ciekawych zajęć dodatkowych -  To projekt ZDOLNI Z POMORZA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

 

 Co umożliwiamy?

 • szereg zajęć pozalekcyjnych realizowanych według autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczyciela dla danej grupy uczniów. Uwzględniają one indywidualne potrzeby rozwoju każdego uczestnika, zdiagnozowane podczas badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematyka zajęć zdecydowanie wykracza poza podstawę programową, dotyczą problemów oraz zadań pojawiających się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • oraz udział w dodatkowych formach wsparcia:
  1. formy wsparcia o zasięgu regionalnym:
 • obozy naukowe,
 • konkursy indywidualne i zespołowe,
 • naukowe konferencje uczniowskie,
 • portal edukacyjny,
 • warsztaty specjalistyczne, 
 • spotkania i warsztaty autorskie,
2. form wsparcia o zasięgu lokalnym:
 • zajęcia pozalekcyjne, 
 • warsztaty rozwijające kreatywność, 
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia,
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami),
3. akademickich form wsparcia: 
 • spotkania akademickie, 
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie), 
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning. 

Co zrobić by, zostać uczestnikiem „Zdolnych z Pomorza – Powiat Człuchowski”?

W pierwszym etapie należy dostarczyć dokumenty aplikacyjne (znajdują się poniżej), kolejny etap to badania w Poradni PP oraz wykonanie projektu i jego prezentacja przezd komisją (w przypadku aplikowania na zajęcia z biologii/chemii/kompetencji społecznych) lub przystąpienie do Testu Uzdolnień Kierunkowych (w przypadku aplikowania na matematykę/informatykę/fizykę). --> Nie zwlekaj - liczba miejsc jest ograniczona!

 Harmonogram rekrutacji na rok szkl. 2021/2022

 MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA:

– do 09.07.2021r. – zgłoszenie uczniów poprzez dostarczenie dokumentów  do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czluchowie, ul. Szczecińska 20.
– 10.07.2021-30.09.2021r. – badania uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie;
– do 30.09.2021r. – ustalenie listy uczniów piszących Test Uzdolnień Kierunkowych (TUK);
– do 02.10. 2021r. przeprowadzenie TUK (o szczegółach dotyczących terminu testu będziemy informować);
– do 15.10.2021r. – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowanych.

 CHEMIA, BIOLOGIA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– do 09.07.2021r. – zgłoszenie uczniów poprzez dostarczenie dokumentów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czluchowie, ul. Szczecińska 20.
– do 03.09.2021r. – przekazanie rezultatów projektów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (szczegóły w załączniku „Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych”) lub dostarczenie do sekretariatu ZSA w Człuchowie, ul.Parkowa 2;
– do 02.10.2021r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną;
– do 15.10.2021r. – przygotowanie list rankingowych;
– po 15.10.2021r. – dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie.

 UWAGA! Finaliści, laureaci olimpiad i konkursów kuratoryjnych mają pierwszeństwo w rekrutacji i nie muszą przygotowywać projektu i/lub  pisać testu uzdolnień kierunkowych.

Pliki do pobrania:

PLAKAT

 DOKUMENTY APLIKACYJNE – I  ETAP REKRUTACJI:

 1. Arkusz nominacji
 2. Oświadczenie LCNK
 3. Wniosek do Poradni PP o przeprowadzenie badań diagnostycznych
 4. Oświadczenie Poradnia PP 

 INNE DOKUMENTY:

 1. Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach
 2. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych w 2021r.
 3. Regulamin rekrutacji uczniów do projektu Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski 

 Więcej informacji pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub tel. 59 83 42 507

 

 

Krok 1. Zakładamy konto na stronie  -->  https://czluchow.edu.com.pl/kandydat/

Krok 2. Wypełniamy na stronie formularz - wniosek rekrutacyjny i go drukujemy. Podpisany wniosek przynosimy do szkoły I wyboru! (wniosek można wydrukować w szkole - zapraszamy do sekretariatu)

Krok 3. Przestrzegamy terminów rekrutacji -- > Terminy rekrutacji 

Krok 4. Jakich dokumentów wymagamy? -- > Dokumenty

 

Informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz na stronie  --> https://www.zsa-czluchow.pl/Rekrutacja/

 

Psycholodzy z Uniwersytetu Jagielońskiego  ogłosili akcję TYDZIEŃ ULGI, która zachęca szkoły do podarowania  uczniom po powrocie do nauki stacjonarnej,  tygodnia bez sprawdzianów, pytania i zadań domowych. Ma to być czas na obniżenie lęku, stresu i onieśmielenia oraz  odbudowę relacji społecznych w klasie.

 

Dyrekcja i nauczyciele ZSA w Człuchowie postanowili przyłączyć się do akcji w dniach 17-21 maja. W tym czasie uczniowie nie będą pytani i nie będzie sprawdzana ich wiedza, a zadania domowe nie będą zadawane :)

 
 
Rekrutacja rozpoczyna się 17 maja 2021r.
 

 Zapraszamy na stronę z informcjami dot. rekrutacji do klas I 

NOWY kierunek TECHNIK WETERYNARII!