Zapraszamy na stronę z informcjami dot. rekrutacji do klas I 

NOWY kierunek TECHNIK WETERYNARII!