Moduł II to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, która jest adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


Komunikat w formacie pdf

Nabór wniosków do Modułu II trwa do 10 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków do "Aktywnego Samorządu 2021" znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Człuchowie, w zakładce Aktywny Samorząd (czwarta pozycja w lewym menu strony), oto bezpośredni link: https://starostwo.czluchow.org.pl/index.php/aktywny-samorzad-2016/3292-aktywny-samorzad-2021

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9:00-14:00 9:00-13:00 9:00-14:00 9:00-13:45 9:00-13:00

 

Kontakt osobisty lub poprzez wiadomości w e-dzienniku lub kontakt telefoniczny +48 598 342 507.

 

Jadwiga Zachajczuk-Kiejzik

 

Uroczystość rozpoczęcia ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021r.

Klasy III i IV zapraszamy na godz. 8:30 na spotkania w salach lekcyjnych z wychowawcami.

Klasy I i II zapraszamy na godz. 9:30 na uroczystość w sali gimnastycznej, a następnie w salach lekcyjnych

 

Uwaga!

  1. Do szkoły uczniowie przychodzą zaopatrzeni w maseczkę i zgodnie z zaleceniami zasłaniają usta i nos w częściach wspólnych.
  2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
  3. Pamiętać należy także o częstym myciu rąk i o ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  4. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą od strony parku.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

informujemy, że od września 2021r. do dnia 22 grudnia 2021rbędą odbywały sie dodatkowe zajęcia dla uczniów. Zajęcia kierowane są dla uczniów chętnych i mają na celu wspomaganie uczniów w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z  zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – w zależności od zgłoszonych przez rodziców i uczniów potrzeb w zakresie wyboru przedmiotu zajęć.

Zajęcia będą realizowane stacjonarnie w szkole, w bezpośrednim kontakcie z uczniami – w grupie do 10 osób. Odbywać się będą po zajęciach ujętych w stałym planie lekcji na rok 2021/2022. Czas trwania zajęć to 45 minut.

Jeżeli na zajęcia wspomagające z danego przedmiotu zgłosi się mniej niż 10 uczniów danego oddziału, zajęcia te będą organizowane w grupach międzyoddziałowych. 

Warunkiem koniecznym uruchomienia tego rodzaju zajęć jest złożenie przez rodziców pisemnej deklaracji uczestnictwa ucznia
w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w nieprzekraczającym terminie do 3 września 2021 roku. Deklarację należy przekazać wychowawcy klasy.

Druk deklaracji przekaże chętnym uczniom wychowawca lub można go pobrać TUTAJ.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19