Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16.04.2021 roku odszedł od nas nasz emerytowany kolega

śp. Ryszard Klofczyński.

Ryszard Klofczynski(fotParafia Matki Bożej Królowej Polski w Człuchowie)

 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

10 uczniów naszej szkoły ukończyło kurs kwalifikacyjny z obsługi wózków widłowych. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, ktore zakończyły się egzaminem państwowym Urzędu Dozoru Technicznego. Na podstawie zdanego egzaminu uczestnicy otrzymali zaświadczenia  kwalifikacyjne wraz z suplementami do zaświadczenia wydanymi  w jęyku polskim oraz w języku angielskim. Dokumenty te uprawniają do prowadzenia wózków widłowych na terenie całego kraju. Obecnie większość przedsiębiorców w Unii Europejskiej akceptuje certyfikaty i potwierdzenia w języku angielskim wystawione po zdaniu egzaminu na wózki widłowe, co jest znacznym ułatwieniem dla operatorów wózków szukających pracy poza granicami kraju.

 

 Gratulujemy uczestnikom zdobycia uprawnień i zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór dokumentów.

Kurs  zorganizowano w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych".

Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020). Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

 

Dagmara Karasek uczennica kl. IV i uczestniczka projektu Zdolni z Pomorza - Powiat Czluchowski zostala finalistką etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligii Zadaniowej z kompetencji społecznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/21.

Gratulujemy!