REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK 2021/2022

  1. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w szkole w dniu 22 lipca 2021r. o godzinie 10:00, w systemie leketronicznej rekrutacji od godz. 14:00.

  2. Potwierdzenie woli podjęcia nauki:
    1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie w terminie do 26 lipca 2021r.; jeżeli nie zostanie dostarczone zaświadczenie w tym terminie należy złożyć wniosek do dyrektora z prośbą o wydłużenie tego terminu.

      Skierowanie na badanie należy odebrać w sekretariacie szkoły.

    2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia dostarczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie do 26 lipca 2021r.

  3. 2 sierpnia 2021r. o godz. 14:00 opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych do klas I w systemie elektronicznej rekrutacji. W szkole listy zostaną wywieszone o godzinie 10:00.

Zapraszamy po odbiór wynikó egzaminu maturalnego od godz. 9:00 w sekretariacie szkoły.

Logowanie do ZIU dla zdających  egzamin maturalny będzie możliwe od 5 lipca godz. 8.30.

 

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich uczelniach publicznych,  do składania wniosków o rekomendację LGD Ziemi Człuchowskiej do uzyskania stypendium.

Laureaci programu otrzymają stypendia na pierwszy rok studiów w  kwocie 7 000zł.

Wnioski o wydanie rekomendacji należy składać do 2 sierpnia 2021r.Po uzyskaniu rekomendacji możliwe będzie wypełnienie wniosku o przyznanie stypendiów i jego złożenie do 23 sierpnia 2021 r.

Więcej informacji oraz regulamin dostępne są na stronie http://lgdzc.pl/stypendia-pomostowe/

 ,,Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość”

- DZIĘKUJEMY !!!

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Grono Pedagogiczne i Pracownicy naszej Szkoły ! Dzięki Waszemu zaangażowaniu udało nam się uzbierać 584,37zł.!!! Wspólnymi siłami Międzyszkolny Klub Wolontariatu przekazał łącznie 1741,35zł!!! Jesteśmy bardzo wdzięczni za taką mobilizację i wielkie serce. DZIĘKUJEMY!