Jak co roku, w październiku, uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w konkursie pt. "Jesienna,wesoła dynia". Celem konkursu jest popularyzowanie tej rośliny uprawnej - zarówno jej walorów dekoracyjnych jak i żywieniowych. Na konkurs zgłoszono przepiękne i wyjątkowo pomysłowe prace, wykonane przez klasy pierwsze i klasę 4Ti. Dynię cieszyły nasze oczy na wystawie, która najpierw odbyła się na korytarzu a następnie przed budynkiem szkoły. Najciekawsze prace zostaną wyróżnione nagrodami i dyplomami. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na fb.

4.XI.2021, odbyły się w naszej szkole zajęcia profilaktyczne dla klas II nt. zapobiegania zachowaniom demoralizującym wśród młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się o tym, jaka ponoszą odpowiedzialność prawną mając lat 16-17, co to są czyny karalne, wykroczenia. Zajęcia prowadziła pani nadkomisarz Iwona Woźniak z Powiatowej Komendy Policji w Człuchowie.

W  dniu 17 listopada 2021r.  11 uczniów naszej szkoły weźmie udział w uroczystości wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022. Uroczystość zaplanowana jest o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie. Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią w danym technikum. 

Wśród wyróżnionych są: Michał Kwaśniewski, Nikola Kerzsch, Paulina Peciak, Zuzanna Peciak, Aleksandra Redzimska, Klaudia Guzińska, Dobrosława Szyca, Patryk Wójciszyn, Amelia Zblewska, Natalia Dunikowska i Jakub Bujak. 

Gratulujemy!!!

Magnez to jeden z najważniejszych dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu pierwiastków chemicznych. Jego zawartość w ustroju dorosłego człowieka wynosi przeciętnie 1000 mmol[1], a zapotrzebowanie dobowe waha się od 0,15 do 0,2 mmol/kg masy ciała. Magnez pełni szereg ważnych funkcji – aktywuje kilkaset enzymów w przemianach wewnątrzkomórkowych, uczestniczy w syntezie białka, przewodzeniu impulsów nerwowych i skurczu mięśni, bierze udział w procesach termoregulacji i regulacji ciśnienia tętniczego krwi oraz ma istotne znaczenie w mineralnej gospodarce kości. Niedobór magnezu prowadzi do zaburzeń metabolicznych, sercowo-naczyniowych i nerwowo-mięśniowych. Jego nadmiar ma negatywny wpływ na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Wpływ magnezu na układ nerwowy

Od dawna wiadomo że mg jest jonem stabilizującym błony neuronów, przez co zmniejsza pobudliwość komórek nerwowych. Informacja ta jest wykorzystywana w leczeniu wspomagającym wielu schorzeń neurologicznych. Takich jak:

1 Tężyczką utajona

2. Nadpobudliwość psychoruchowa – ADHD

3. Zespoły lękowo- depresyjne

4. Bóle migrenowe głowy

5. Utraty przytomności

Chciałabym się skupić tylko zespołach lękowo-depresyjnych. Wyniki badania opublikowanego w 2017r. w „Plus One” ukazują że wśród grupy badanych osób z depresją, wystarczyło kilka tygodni suplementacji chlorkiem magnezu charakteryzującym się najlepszą biodostępnością, w ilosci 248mg, aby objawy lęku i depresji zmniejszyły się. Niedobór magnezu powoduję stany lękowe i depresyjne, Osoby które są leczone za pomocą leków przeciwdepresyjnych powinny włączyć również suplementacje mg, gdyż stres i ataki paniki podnoszą adrenaline, kortyzol, noradrenalinę, które przyspieszają wydalanie magnezu z organizmu wraz z moczem. Nazywa się to błednym kołem. Aby zapobiegać tym niedoborom i takim efektom konieczne jest uzupełnienie tego pierwiastka co wspomoże proces leczenia.

Duże zainteresowanie również budzi związek hipomagnezemii z przyczyną powstawania zaburzeń dwubiegunowych afektywnych. Prowadzone obserwacje nad skutecznością suplementacji magnezu w tych zaburzeniach dają obiecujące wyniki. Ponadto sugerowane jest, że magnez uczestniczy w powstawaniu serotoniny, dopaminy i kwasu γ-aminomasłowego, hamuje uwalnianie neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym oraz podwyższa próg pobudliwości działając przeciwdrgawkowo .

Kinga Chmara :)

  

26 października wolontariusze z Międzyszkolengo Klubu Wolontariatu wraz z Samorządem Uczniowskim oraz klasą 2TI zorganizowali akcję "Sprzątanie grobów" . Młodzież z wielkim zapałem przystąpiła do pracy. Sprzątali zapomniane mogiły, grabili liście między alejkami, wyrzucali zużyte znicze, poniszczone dekoracje na człuchowskim cmentarzu. Na końcu zapalili przyniesione znicze oraz postawili stroiki przygotowane przez uczniów z Technikum Architektury Krajobrazu.
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za przyniesione znicze. Pamiętajmy, że dobro które dajemy, kiedyś do nas wróci.