Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy? Automatyk, dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Już po raz trzeci Minister Edukacji i Nauki ogłosiło w formie obwieszczenia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Każdego roku, do 1 lutego, MEiN ogłasza prognozę w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy, obwieszczenie zawiera również wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach. Link do obwieszczenia.

Celem prognozy jest wskazanie w jakim kierunku powinna kształtować się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach. Więcej informacji na stronie www.kuratorium.gda.pl

Województwo pomorskie:

Wśród zawodów kształconych w  Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie na które, jest  istotne zapotrzebowanie to mięzy innymi cukiernik, technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych, umiarkowane zapotrzebowanie to technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista i technik geodeta. Satramy się, aby nasza oferta spełniała zarówno Wasze oczekiwania jak i rynku pracy.

Zobacz prezentację o naszej szkole.

 

 

 

 Gmina Miejska Człuchów oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia Nr 2 w Człuchowie ogłosiła wyniki Powiatowego Konkursu Profilaktycznego: „FONOHOLIZM – PRZYZWYCZAJENIE, CZY UZALEŻNIENIE?”

Konkurs multimedialny nt. zagrożeń z nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych i mediów społecznościowych przeznaczony był dla uczniów klas VII-VIII oraz uczniów klas szkół ponadpodstawowych Człuchowa i powiatu człuchowskiego. W konkursie wzięło udział sześciu uczniów naszej szkoły, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w projekt i przesłali swoje innowacyjne prezentacje.

 

I miejsce zajęła Nikola Kerzschk z klasy II TKp

Wyróżnienie zdobyła Kornelia Kerlin z klasy II TŻ

            Gratulujemy!!!

Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie!

 Nagrodzone prezentacje/Prezentacje

Link

Informujemy, że czworo naszych uczniów zakwalifikowało się do etapu okręgowego XLIV Olimpiady i Wiedzy i Umiejętności Rollniczych w następujących blokach:

1. Marta Butowska - blok gastronomia

2. Patryk Wójciszyn - blok technologia żywności

3. Dagmara Karasek - blok agrobinzes

4.Szymon Chałanicz - blok architektura krajobrazu

Eliminacje okręgowe dla ww bloków odbędą się 16 kwietnia 2021r. na terenie Uniwerystetu Technologiczno-rzyrodniczego w Bydgoszczy. 

Informacje szczegółowe na stronie olimpiady: https://www.agropolska.pl/olimpiada/

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

 

 

W obulikowanym 27 stycznia 2021r. rankingu PERSPEKTYW TECHNIKA 2021 uzyskaliśmy tytuł BRĄZOWEJ TARCZY 2021 dla Technikum Geodezyjnego z 25 miejscem w województwie pomorskim. Za nim uplasowały się Technikum Informatyczne oraz Technikum Ekonomiczne. Po raz pierwszy, aż trzy nasze technika znalazły się w pierwszej 50-stce województwa pomorskiego. W  rankingu maturalnym Technikum Informatyczne uplasowało się na 207 miejscu w kraju.

To wyróznienie cieszy nas tym bardziej, że po raz siódmy zostaliśmy wyróżnieni tarczą za wyniki, jakie uzyskują nasi uczniowie na egzaminach zewnętrznych. Mamy na swoim koncie 2 tarcze brązowe, cztery srebrne i jedną najcenniejszą złotą w 2019r.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane  1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). Więcej informacji

Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.licea.perspektywy.plwww.technika.perspektywy.pl