W dniach 28-29 maja 2021r. na Uniwersytecie Technologiczni-Prrzyrodniczym w Bydgoszczy odbywały się eliminacje centralne XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Rywalizacja odbywała się w 11 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, gastronomia, technologia żywności, agrobiznes, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, architektura krajobrazu oraz weterynaria.

Uczestnicy dzień wcześniej, tj. 28 maja najpierw rozwiązywali test, a później przystępowali do etapu praktycznego (z obydwu części można było uzyskać maksymalnie 120 punktów). 

Naszą szkołę reprezentowali:  Dagmara Karasek w bloku agrobiznes, Szymon Chałanicz w bloku architektura krajobrazu oraz Patryk Wójciszyn w bloku gastronomia.

Tytuł LAUREATA XLIV 2020/2021 edycji  OWiUR otrzymał Patryk Wójciszyn oraz Szymon Chałanicz, natomiast Dagmara Karasek uzyskała tytuł FINALISTY. Patryk i Szymon zwolnieni są z cześci pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej i tym samym na świdectwie kwalifikacji uzyskują w miejscu wyniku części pisemnej - 100%.

Patryk Wójciszyn zajął II miejsce w Polsce, jest uczniem II klasy technikum żywienia i to już drugi jego sukces. Patryk jest również LAUREATEM Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

   

Serdecznie gratulujemy!!!

Wkrótce rozpoczną się dwa kursy dodatkowych umiejętności dla naszych uczniów w ramach projektu Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”:

1. Kurs z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV przeprowadzi firma Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski (40 godz.) - dla uczniów klasy 2 i 3 po gim. technikum informatycznego. Są to:

2. Kurs z zakresu księgowości komputerowej z elementami kadr i płac przeprowadzi firma EUR Consulting Sp. z o. o. (60 godz.) - dla uczniów klasy 2 i 3 po gim. technikum ekonomicznego.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wręczeniem zaświadczeń przez organizatora szkolenia.

Uczniów zainteresowanych kursem proszę o informację poprzez dziennik elektroniczny do Pani  dyrektor Sylwii Rekowskiej  w terminie do piątku 28.05.2021r. 

 

Krok 1. Zakładamy konto na stronie  -->  https://czluchow.edu.com.pl/kandydat/

Krok 2. Wypełniamy na stronie formularz - wniosek rekrutacyjny i go drukujemy. Podpisany wniosek przynosimy do szkoły I wyboru! (wniosek można wydrukować w szkole - zapraszamy do sekretariatu)

Krok 3. Przestrzegamy terminów rekrutacji -- > Terminy rekrutacji 

Krok 4. Jakich dokumentów wymagamy? -- > Dokumenty

 

Informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz na stronie  --> https://www.zsa-czluchow.pl/Rekrutacja/

 

Psycholodzy z Uniwersytetu Jagielońskiego  ogłosili akcję TYDZIEŃ ULGI, która zachęca szkoły do podarowania  uczniom po powrocie do nauki stacjonarnej,  tygodnia bez sprawdzianów, pytania i zadań domowych. Ma to być czas na obniżenie lęku, stresu i onieśmielenia oraz  odbudowę relacji społecznych w klasie.

 

Dyrekcja i nauczyciele ZSA w Człuchowie postanowili przyłączyć się do akcji w dniach 17-21 maja. W tym czasie uczniowie nie będą pytani i nie będzie sprawdzana ich wiedza, a zadania domowe nie będą zadawane :)