Rekrutacja rozpoczyna się 17 maja 2021r.
 

 Zapraszamy na stronę z informcjami dot. rekrutacji do klas I 

NOWY kierunek TECHNIK WETERYNARII!