Amelka jest 3-letnią dziewczynką, mieszkanką Człuchowa, u której zdiagnozowano złośliwy guz mózgu. W obecnej chwili poddawana jest chemioterapii. Ze względu na wiek niewskazane jest zastosowanie radioterapii, ponieważ może spowodować zbyt duże skutki uboczne. Lekarze zalecają protonoterapię, która u dzieci może być wykonywana tylko za granicą.

Przewidywany koszt to około 300 tysięcy złotych. Nasi wolontariusze będą zbierać pieniążki do puszek, każda kwota jest na wagę złota.

Można również przekazać fanty na licytację. Prosimy o otwarte serca i wsparcie naszej akcji.

Informujemy, że w dniach 3-4.06.2021r. sekretariat szkoły będzie nieczynny.

    

 

W dniach 28-29 maja 2021r. na Uniwersytecie Technologiczni-Prrzyrodniczym w Bydgoszczy odbywały się eliminacje centralne XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Rywalizacja odbywała się w 11 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, gastronomia, technologia żywności, agrobiznes, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, architektura krajobrazu oraz weterynaria.

Uczestnicy dzień wcześniej, tj. 28 maja najpierw rozwiązywali test, a później przystępowali do etapu praktycznego (z obydwu części można było uzyskać maksymalnie 120 punktów). 

Naszą szkołę reprezentowali:  Dagmara Karasek w bloku agrobiznes, Szymon Chałanicz w bloku architektura krajobrazu oraz Patryk Wójciszyn w bloku gastronomia.

Tytuł LAUREATA XLIV 2020/2021 edycji  OWiUR otrzymał Patryk Wójciszyn oraz Szymon Chałanicz, natomiast Dagmara Karasek uzyskała tytuł FINALISTY. Patryk i Szymon zwolnieni są z cześci pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej i tym samym na świdectwie kwalifikacji uzyskują w miejscu wyniku części pisemnej - 100%.

Patryk Wójciszyn zajął II miejsce w Polsce, jest uczniem II klasy technikum żywienia i to już drugi jego sukces. Patryk jest również LAUREATEM Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

   

Serdecznie gratulujemy!!!

Wkrótce rozpoczną się dwa kursy dodatkowych umiejętności dla naszych uczniów w ramach projektu Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”:

1. Kurs z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV przeprowadzi firma Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski (40 godz.) - dla uczniów klasy 2 i 3 po gim. technikum informatycznego. Są to:

2. Kurs z zakresu księgowości komputerowej z elementami kadr i płac przeprowadzi firma EUR Consulting Sp. z o. o. (60 godz.) - dla uczniów klasy 2 i 3 po gim. technikum ekonomicznego.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wręczeniem zaświadczeń przez organizatora szkolenia.

Uczniów zainteresowanych kursem proszę o informację poprzez dziennik elektroniczny do Pani  dyrektor Sylwii Rekowskiej  w terminie do piątku 28.05.2021r.