Kochani, całym sercem jesteśmy z Wami i Waszymi rodzinami. Z ogromny smutkiem przyjęliśmy informacji o trudnej sytuacji na Ukrainie.

Pragniemy przesłać słowa miłość, wsparcia, otuchy i solidarności. Pamiętacie, że jesteśmy z Wami i zawsze możecie na nas liczyć.

Czekamy na WAS!!!

erasmus

Szkoła otrzymała dofinansowanie na organizację 30 praktyk zagranicznych dla uczniów Technikum Ekonomicznego i Informatycznego w wysokości 79.545,00 euro. Praktyki trwać będą 4 tygodnie i przewidziane są na wrzesień 2022r.. Wyjazd i pobyt w Irlandii jest dla uczniów bezpłatny, szkolny projekt pt. "Zagraniczne praktyki drogą do sukcesu zawodowego uczniów" jest całkowicie finansowany ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+, Sektor (dziedzina): Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja: Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.
Celem projektu jest umiejętność wykorzystania wiedzy i umiejętności zawodowych w środowisku anglojęzycznym oraz uzyskanie takiego poziomu kompetencjii językowych, które będą umożliwiały niezakłócone funkcjonowanie na zagranicznym rynku pracy. 

Przed wyjazdem uczestnicy projektu ukończą kurs języka angielskiego oraz szkolenie pedagogiczno-psychologiczne wraz z zajęciami, na których zostanie przybliżona kultura Irlandii. W trakcie pobytu w Irlandii uczniowie będą również mogli zwiedzić Dublin, Galaway lub Klify Slieve Leeague.

W dniach od 1 - 15 marca 2022r. będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe uczniów chętnych na udział w  czterotygodniowych praktykach zagranicznych w Irlandii w ramach programu finansowanego przez Erasmus+ „Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego uczniów". Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do Irlandii, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w firmach irlandzkich, kurs doskonalący znajomość języka angielskiego oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Ponadto każdy uczestnik otrzyma przed wyjazdem kieszonkowe. Zakwaterowanie planowane jest u irlandzkich rodzin w grupach nie mniejszych niż 2 os., w zależności od obostrzeń związanych z COVID możliwa jest zmiana na zakwaterowanie w hotelu.

  W toku postępowania rekrutacyjnego wyłonionych zostanie łącznie 30 uczniów, z następującym podziałem według nauczanych kierunków:
- 15 z kierunku technik informatyk,
- 15 z kierunku technik ekonomista.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie Regulaminu Rekrutacji do projektu oraz zgłoszeń zawierających dane w formularzu rekrutacyjnym:
- średnia ocen z przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym oraz praktycznym na koniec I sem. 2021/22,
- średnia ocen z języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego (jeśli dotyczy)  na koniec I sem 2021/22,
- ocena z zachowania na koniec I sem. 2021/22,
- informacja o udziale w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na poziomie regionalnym i ogólnopolskim,
- średni miesięcznym dochód netto na jedną osobę w rodzinie za okres - rok 2021.

 Do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji

2. Formularz rekrutacyjny + oświadczenia