7 lutego 2019r. na Politechnice Gdańskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Pomorskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019.

Technikum Informatyczne Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w ww rankingu zdobyło 2 miejsce w województwie pomorskim, tym samym 44 miejsce w kraju i otrzymało ZŁOTĄ TARCZĘ!

Udział w uroczystości wzięła Pani Dyrektor Sylwia Rekowska wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego i uczniów Technikum Informatycznego.

W rankingu ogólnopolskim znalazło się 1731 techników, które spełniły wymagane kryteria. Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2018 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Nasza szkoła w rankingu Perspektyw jest od 10 lat. 4 lata temu uzyskaliśmy srebrną tarczę i utrzymywaliśmy ją przez kolejne 3 lata, w tym roku awansowaliśmy do miana ZŁOTEGO TECHNIKUM.

Gratulujemy naszym absolwentom wysokich wyników na poziomie ogólnopolskim i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych i zawodowych.