We wrześniu planujemy dwa spotkania z rodzicami:

 

  • dla  klas pierwszych 18 września 2014r. o godzinie 16:30 na holu obok sklepiku

 

  • dla klas czwartych 25 września 2014r. o godzinie 16:30 na auli

W piątek odbędzie się ślubowanie klas I po 4 godzinie lekcyjnej.  Organizatorami uroczystości jest klasa 2TŻ  z wychowawcą P.Fiukiem.

Klasy pierwsze zobowiązane są do odpowiedniego ubioru zgodnie z wytycznymi klasy IITŻ. Należy wybrać z każdej z klas po jednej osobie do złożenia ślubowania - ta osoba przychodzi w stroju galowym.

Klasy I i klasa IITŻ po 4 godzinie lekcyjnej mają zawieszone zajęcia lekcyjne, pozostałe klasy mają zajęcia zgodnie z planem lekcji.

Jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce i jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, policealnej lub studentem uczelni wyższej to dajemy Tobie szansę na otrzymanie stypendium naukowo-socjalnego w wysokości 200 zł. Stypendium przyznawane jest na okres 1 semestru.

 

Aby otrzymać stypendium wystarczy, że spełnisz wymagane przez nas warunki:

  • jesteś mieszkańcem gminy, na terenie której prowadzimy działalność rolniczą;
  • jesteś uczniem lub studentem kierunków rolniczych, a także innych kierunków związanych z działalnością POLDANR SA;
  • w ostatnim semestrze uzyskałeś średnią ocen co najmniej 4,5 w przypadku szkół ponadgimnazjalnych i policealnych;
  • w ostatnim semestrze uzyskałeś średnią co najmniej 4,0 w przypadku szkół wyższych;
  • osiągane dochody na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczają połowy średniego wynagrodzenia krajowego (1800-1900 zł brutto na osobę);
  • złożysz w terminie wszystkie wymagane dokumenty określone w "Regulaminie przyznawania stypendium naukowo-socjalnego przez POLDANOR SA"

Termin zgłaszania wniosków na semestr zimowy upływa 6.10.2014

 

Wniosek należy przesłać wyłącznie pocztą  (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

POLDANOR SA

ul. Dworcowa 25

77-320 Przechlewo

z dopiskiem "stypendium"

Bliższych informacji udziela pedagog szkolny

Dnia 27 września o godz. 10:00 w Zespole Szkół Agrobiznesu odbędzie się egzamin uzdolnień kierunkowych z matematyki, fizyki i informatyki dla uczniów nowo ubiegających się o przyjęcie do projektu "Zdolni z  Pomorza" realizowanego w roku szkolnym 2014/15 przez Starostę człuchowskiego Aleksandra Gappę.

O godzinie 11:30 odbędzie się spotkanie organizacyjne wszystkich uczestników celem organizacji przydziału do grup i określenia terminu spotkań.

 

Aktualizacja z dn. 17.09.2014 - Zmianie uległa godzina spotkania organizacyjnego dla wszystkich uczestników na godz. 11:30.

Od poniedziałku rozpoczynają się zajęcia na basenie wg harmonogramu.