Rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 9:00.

       

Poprawkowe egzaminy klasyfikacyjne odbędą się:

 1.      27.08.2014r. godz.9.00             j. angielski, j. polski
 2.      28.08.2014r. godz.9.00             j. niemiecki, informatyka, geodezja
 3.      29.08.2014r. godz.9.00             wf

Na stronce dostępny jest już spis podręczników.

Zakończeni roku szkolnego 2013/14 i wręczenie świadectw odbędzie się w piątek 27 czerwca o godzinie 8:00.

Kto może zostać stypendystą 

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
 • studenci dziennych studiów magisterskich lub licencjackich(stypendia specjalne)

Kandydaci musza spełniać następujące warunki:

 • zamieszkują stale na terenie powiatu człuchowskiego
 • osiągają średnia ocen:
  • studenci - co najmniej 4,3(tylko specjalne, zawieszono stypendia naukowe )
  • uczniowie - co najmniej 4,6
  • absolwenci (świadectwo maturalne) - co najmniej 4,6
 • mają trudną sytuację materialną
 • maja szczególne osiągnięcia (olimpiady przedmiotowe, zainteresowania, działalność sportowa)
 • mają trudna sytuację rodzinną
 • dla ucznia stypendium specjalne – zachowanie wzr/bdb i osiągnięcia sportowe lub naukowe

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wnioski należy składać na formularzu Powiatowego Funduszu Stypendialnego. Integralną częścią wniosku jest oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o stypendium. Formularze są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia, w sekretariatach szkół średnich, w sekretariatach Urzędów Gmin i Miast oraz poniżej do pobrania ze strony WWW.stowarzyszenie. czluchow.org.plw zakładce „do pobrania”+regulamin

Załączniki do wniosku:

 • zaświadczenie wystawione przez szkołę/uczelnię zaświadczające o wysokości średniej ocen z całego roku szkolnego/akademickiego
 • kserokopia świadectwa maturalnego (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych)
 • kserokopia zaświadczenia o przyjęciu na studia dzienne ( absolwenci)
 • zaświadczenie o zarobkach (netto) z ostatnich 3 miesięcy
 • opinię szkoły, uczelni, innych instytucji lub osób posiadających autorytet społeczny
 • inne dokumenty potwierdzające osiągane dochody w rodzinie
 • ewentualnie inne dokumenty mogące stanowić argument dla Komisji Stypendialnej

Wnioski do pobrania ze strony www

Wniosek+załączniki składać w siedzibie Stowarzyszenia

Ul. Wojska Polskiego 5 

 w dniach   21.08 – 11.09  PN i CZW 10- 12.30

mail: stowarzyszenie @czluchow.org.pl

www.stowarzyszenie. czluchow.org.pl