Technik Agrobiznesu - Goodvalley Agro S.A. - patron kierunku

Technik Architektury Krajobrazu - PPHU Hortulus - patron kierunku 

Technik Ekonomista

Technik Geodeta

Technik Informatyk

Technik Turystyki Wiejskiej

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

 

Zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze to:

Technik Agrobiznesu

Technik Architektury Krajobrazu

Technik Rolnik

Technik Turystyki Wiejskiej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r.